Program terapii

Program terapii uzależnień

Aby ustalić procedury przyjęcia, termin oraz formy płatności, należy skontaktować się z nami pod numerem 535 434 202 

 

W szczególnych przypadkach trudności finansowych pacjenta i jednocześnie możliwości finansowych ośrodka istnieje możliwość rozłożenia opłaty za terapię na raty.  

 

Istnieje również możliwość rezerwacji miejsca w naszym ośrodku terapii uzależnień poprzez ustalenie z kierownikiem konkretnego terminu przyjęcia i wpłatę na konto 3000zł zadatku.

 

W wypadku niestawienia się na terapię lub rezygnacji z terapii zadatek nie podlega zwrotowi.

Program terapii zawarty jest w 6 tygodniach pobytu w ośrodku i dostosowujemy go zawsze indywidualnie do potrzeb pacjenta.

 

Najczęściej niezbędne jest przedłużenie terapii do 8 tygodni, szczególnie gdy pacjent nie ma abstynencji lub ma mieszane uzależnienia. W szczególnych przypadkach, np. gdy pacjent odbył już jedną terapię lub zrealizował część programu terapeutycznego w innym miejscu i zachowuje abstynencję, możliwe jest, po omówieniu tego z kierownikiem, skrócenie terapii do 4 tygodni. Zawsze jednak szukamy optymalnego rozwiązania dla pacjenta, godząc jego możliwości finansowe z profesjonalnym podejściem do terapii.

 

Obecne teorie psychoterapeutyczne, zarówno w temacie leczenie uzależnień jak innych zaburzeń czy deficytów psychicznych, są bardzo rozbudowane i różnorodne. Uważamy, że w pracy terapeutycznej z pacjentami  należy opierać na sprawdzonych modelach pracy i w sposób innowatorski wzbogacić je o nowoczesne, również już sprawdzone techniki terapeutyczne. Na takim podejściu powinien według nas bazować każdy dobry ośrodek terapii uzależnień czy też ośrodek leczenia uzależnień.
Opowiadamy się za integracją w psychoterapii. Szczególnie, gdy chodzi o uzależnienia, gdzie coraz rzadziej mamy do czynienia z tzw. czystym uzależnieniem, a pacjenci są z podwójną lub jeszcze bardziej złożoną diagnozą.

 

Nasz ośrodek odwykowy uwzględnia złożone problemy pacjenta we wszystkich możliwych aspektach klinicznych.
Typowym takim i przykładem jest pacjent uzależniony z fobią społeczną, który swoje lęki społeczne topi w alkoholu. Badania światowe pokazują już wyraźnie, że nie zajmując się zupełnie fobią społeczną podczas leczenia uzależnienia, pacjenci Ci wracają bardzo szybko do nałogu. To tylko jeden z przykładów zaburzeń wpływających na dalsze trzeźwienie.

 

Dlatego też, program , który posiada nasz ośrodek  uzależnień, jest zarówno autorski, profesjonalny jak i innowacyjny.

Obejmuje on:

 • zakres niezbędnej teorii i praktyki w oparciu o wiedzę twórców i propagatorów polskiej terapii uzależnień Mellibruda, Woronowicz, Osiatyński, Woydyłło
 • techniki i wiedzę wynikającą z poznawczej psychoterapii uzależnień Becka, którą stosują ośrodki leczenia uzależnień czy też dobre ośrodki uzależnień w Ameryce
 • wiedzę współczesnej terapii poznawczej i behawioralnej poszerzoną o terapię schematu (leczenie uzależnień w tym leczenie alkoholizmu, leczenie hazardu i innych uzależnień behawioralnych, nie powinno wg nas pomijać tej wiedzy)
 • teorię analizy grupowej i podejścia psychodynamicznego w procesie grupowym (głównie praca z przeniesieniem i przeciwprzeniesieniem w terapii , ale i rozwój procesu grupowego, który ośrodek uzależnień powinna uwzględniać w swoim programie terapeutycznym)
 • podzielenie na etapy dostosowany do etapów procesu terapeutycznego: etap wspierający/etap motywacyjny/ etap wstępny/etap rozszerzony/ etap domykający podstawową terapię - nie wszystkie ośrodki odwykowe, nie wszystkie placówki prowadzące leczenie uzależnień (leczenie alkoholizmu czy hazardu) uwzględniają takie potrzeby pacjentów, a zwłaszcza ośrodki terapii uzależnień obwarowane kontraktem z NFZ
 • terapię wspierającą w fazie wstępnej lub podczas, gdy pacjent przechodzi detoks alkoholowy
 • dostosowanie leczenie uzależnień do alkoholików, hazardzistów i innych uzależnień z odpowiednim podziałem na wspólną psychoedukację, ewentualnie odrębne grupy terapeutyczne i warsztatowe
 • regularną cotygodniowa filmoterapię- innowacyjną technikę terapeutyczną, niemającą nic wspólnego z oglądaniem filmu i omawianiem go
 • techniki relaksacyjne i samoobserwacji
 • psychorysunek i elementy muzykoterapii
 • psychogimnastykę, wykorzystanie terenu wokół ośrodka do celów terapeutycznych
 • terapię przez sztukę z terapeutą zajęciowym
 • spotkania z trzeźwiejącymi osobami uzależnionymi
 • warsztaty umiejętności skupione przede wszystkim na intensywnym doświadczaniu siebie poprzez oddziaływania behawioralne i techniki poznawcze, a nie jedynie teoretyczne wywody terapeuty
 • indywidualną pracę z pacjentem uwzględniającą elementy pracy z towarzyszącymi uzależnieniu zaburzeniami lub motywowanie pacjenta do zajęcia się tym problemem bezpośrednio po terapii podstawowej, co może przeprowadzić inny ośrodek leczenia uzależnień lub ośrodek psychoterapii np. w miejscu zamieszkania pacjenta
 • dodatkowe czynniki terapeutyczne :  samo  funkcjonowanie w społeczności ośrodka ( życie/bycie w grupie) , socjoterapia i samoobserwacja siebie w grupie, odpowiedzialność za powierzone pacjentowi zadania. Nasz ośrodek odwykowy umożliwia to w pełni.
 • psychologiczne testy badawcze - o ile są ku temu wskazania
 • świadectwo ukończenia terapii -  GLEJT na dalsze trzeźwienie, który pacjent otrzymuje po przejściu całościowego programu, jaki obejmuje podstawowa terapia uzależnień.

 

Powyższe treści włożone są w ramy tygodnia terapeutycznego, który w efekcie tworzy strukturę pracy psychoterapeutycznej opierającej się głównie na:

 1. Dwóch sesjach psychoterapii grupowej dziennie
 2. Jednych zajęć psychoedukacyjnych dziennie
 3. Jednych ( czasami dwóch ) zajęć warsztatowych dziennie
 4. 2-4 spotkaniach z terapeutą indywidualnym na tydzień

Dodatkowych zajęciach skierowanych na samoobserwację, samopoznanie (wydobywanie zasobów i kreatywności), socjoterapię, poszerzania kompetencji w cieszeniu się prozą życia Amerykanie, choć nie tylko oni, dowodzą, że człowiek potrafiący cieszyć się prozą życia, o wiele łatwiej i szybciej wychodzi z uzależnienia, a jest to w naszym odczuciu aspekt bardzo zaniedbywany w terapii uzależnień w Polsce.

 

Nasz ośrodek uzależnień / leczenia uzależnień oferuje, ze względu na to, że jest to zamknięty / stacjonarny ośrodek odwykowy, pomoc nie tylko pacjentom z okolicznych miast takich jak Ełk, Giżycko, Mikołajki, Pisz, Mrągowo, Kętrzyn, Grajewo ale również z większych miast jak Olsztyn, Białystok, Suwałki, Warszawa, Elbląg, Gdańsk, Gdynia. Tak więc nasza oferta skierowana jest do pacjentów z całej Polski i zagranicy. Mimo, że nasze województwo to warmińsko-mazurskie, cenią nas pacjenci z odległych stron kraju.


Specjalizujemy się w takich dziedzinach jak terapia hazardu/leczenie hazardu i terapia alkoholizmu/leczenie alkoholizmu.

Warto wiedzieć


Ośrodki Leczenia Uzależnień


to najczęściej takie same placówki jak ośrodki terapii uzależnień, kliniki terapii uzależnień czy też ośrodki odwykowe. Zaliczają się do nich ośrodki leczenia alkoholizmu, ośrodki leczenia hazardu czy też ośrodki leczenia narkomanii, które czasami łączą w swoich programach terapeutycznych terapię uzależnień wszystkich tych chorób. Każdy ośrodek leczenia uzależnień w tym taki ośrodek odwykowy jak: ośrodek leczenia alkoholizmu, ośrodek leczenia hazardu, ośrodek leczenia narkomanii, są placówkami działającymi jako prywatne ośrodki uzależnień, gdzie terapia uzależnień, której poddaje się pacjent, jest odpłatna, bądź posiadające kontrakt z NFZ na takie usługi medyczne jak terapia uzależnień, terapia alkoholizmu, terapia hazardu bądź terapia narkomanii, gdzie leczenie uzależnień jest refundowane ze środków funduszu zdrowia.

 

Leczenie Uzależnień 


W Polsce leczenie uzależnień jest traktowane jako osobny dział psychoterapii i medycyny. Od lat szkoli się w naszym kraju takich fachowców jak: specjalista terapii uzależnień czy też instruktor terapii uzależnień. W tym celu powstały specjalistyczne placówki szkolące takich psychoterapeutów i obecnie uznaje się w tematach: terapia uzależnień, leczenie uzależnień czy też leczenie odwykowe, certyfikaty takich organizacji państwowych jak Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Na leczenie wszelkich uzależnień składa się terapia uzależnień dopasowana odpowiednio do
konkretnego problemu pacjenta np.: uzależnienie od alkoholu, uzależnienie od hazardu, uzależnienie od narkotyków lub też uzależnienie od innych substancji psychoaktywnych lub uzależnienia behawioralne oraz często leczenie farmakologiczne. Bywa tak, że pacjent posiada dwa lub nawet kilka uzależnień i należy wówczas dopasować odpowiednio program terapeutyczny indywidualnie do jego potrzeb.

 

Leczenie Odwykowe 


Jest to powszechniej używane w Polsce określenie zamiast: terapia uzależnień, leczenie uzależnień czy też terapia alkoholizmu. Staje się ono coraz mniej popularne z uwagi na zmianę podejścia do leczenia chorych na uzależnienie oraz na ustawiczny wzrost liczby osób popadających na inne uzależnienia np.: nieznane kiedyś uzależnienie od dopalaczy, pomijane do niedawna uzależnienie od hazardu czy też uzależnienie od internetu. Wraz z rozwojem wiedzy z zakresu takich dziedzin jak: leczenie uzależnień, terapia uzależnień, hasło leczenie odwykowe przestaje oddawać istotę tego, czym zajmują się ośrodki leczenia uzależnień czy też ośrodki terapii uzależnień (czyli tzw. ośrodki odwykowe w Polsce). Wiadomo już dziś z całą pewnością, że nie wystarczy odwyknąć by uporać się z takimi chorobami jak: uzależnienie od alkoholu czy narkotyków, uzależnienie od hazardu czy innych zachowań. Jasnym i oczywistym jest, że terapia uzależnień, by być skuteczna, musi zająć się całym zespołem zjawisk składających się na powstanie danego uzależnienia. Nawet w samej diagnozie medycznej nie używa się już nazwy uzależnienie od alkoholu lecz określa się tę chorobę jako zespół uzależnienia od alkoholu. Oczywistym jest już dziś, że aby odwyknąć, terapia uzależnień musi zawierać w swym programie nie tylko sposoby na utrzymanie abstynencji ale przede wszystkim kształtować umiejętności chorego w podnoszeniu jakości swojego życia. Terapia odwykowa, by była skuteczna, musi opierać się na integracji wiedzy diagnostyczno-terapeutycznej i uwzględniać pacjenta jako indywiduum, a aby to się zadziało, należy znaleźć dobry ośrodek leczenia uzależnień, taki, w którym terapia uzależnień,leczenie odwykowe prowadzone jest przez kompetentnych specjalistów z doświadczeniem i dbających o stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

Kontakt

Nasza kadra

Poznaj specjalistów, którzy pomagają pacjentom naszego ośrodka.

 

Plan terapii

Kluczem do każdego skutecznego odwyku jest dopasowany do każdego pacjenta harmonogram

Rozkład dnia

Dla wszystkich, którzy chcą bliżej poznac funkcjonowanie naszej placówki.

Regulamin

Obowiązujące na terenie naszego ośrodka zasady i przepisy porządkowe.