Plan dnia

 
W naszym ośrodku uzależnień dbamy o to, by każdy dzień pobytu był dokładnie rozplanowany. Uporządkowany plan dnia daje pacjentom poczucie stabilizacji oraz bezpieczeństwa, co odgrywa ogromną rolę w procesie wychodzenia z nałogu. Dbamy o to, by jak najlepiej zorganizować pacjentom czas – nie tylko po to, by czuli się u nas jak w domu, ale też by nie mieli czasu na nudę i rozmyślanie o powrocie do nałogu.

 

Każdy dzień zaczynamy od śniadania (w tygodniu o godzinie 8:00, w weekendy o 9:00). Potem jest czas na poranne refleksje z tekstem oraz grupę zadaniową (prace pacjentów). Przed obiadem oraz kolacją pacjentów czekają również zajęcia psychoedukacyjne oraz warsztaty (z zakresu głodu uzależnienia, towarzyszących nałogowi emocjom, asertywności i nie tylko), a także terapie grupowe/indywidualne.

Jednak pobyt w prywatnym ośrodku uzależnień Stare Juchy to nie tylko terapie i rozmowy. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest dbanie o dobre samopoczucie pacjentów. Dlatego harmonogram dnia obejmuje również relaksację, warsztaty z filmoterapii, a w weekendy możliwe są również odwiedziny rodziny i bliskich. Nie ma też problemu z wyjściem do sklepu czy kościoła (w towarzystwie personelu dyżurującego).

PLAN TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK

 • 08:00 śniadanie
 • 09:00 – 09:30 – poranne refleksje z tekstem, samopoczucie
 • 09:45 – 11:00 – grup zadaniowa (prace pacjentów)
 • 11:45 – 13:00 – psychoedukacja
 • 13:30 obiad
 • 15:00 – 16:00 – analiza przebiegu tygodnia – omówienie dzienniczków
 • 17:00 – 18:00 – zajęcia popołudniowe
 • 18:00 – podsumowanie dnia
 • 18:30 – kolacja


TV można oglądać w godz. 19:00 – 21:15.

WTOREK

 • 08:00 śniadanie
 • 09:00 – 09:30 – poranne refleksje z tekstem, samopoczucie
 • 09:45 – 11:00 – grup zadaniowa (prace pacjentów)
 • 11:45 – 13:00 – psychoedukacja
 • 13:30 obiad
 • 16:00 – 16:50 – zajęcia popołudniowe lub filmoterapia ( 17:00 – 17:45 omówienie warsztatu filmowego)
 • 18:00 – podsumowanie dnia
 • 18:30 – kolacja


TV można oglądać w godz. 19:00 – 21:15.

ŚRODA

 • 08:00 śniadanie
 • 09:00 – 09:30 – poranne refleksje z tekstem, samopoczucie
 • 09:45 – 11:00 – grup zadaniowa (prace pacjentów)
 • 11:45 – 13:00 – psychoedukacja
 • 13:30 obiad
 • 16:15 – 17:15 – zajęcia popołudniowe
 • 18:00 – podsumowanie dnia
 • 18:30 – kolacja


TV można oglądać w godz. 19:00 – 21:15.

CZWARTEK

 • 08:00 śniadanie
 • 09:00 – 09:30 – poranne refleksje z tekstem, samopoczucie
 • 09:45 – 11:00 – grup zadaniowa (prace pacjentów)
 • 11:45 – 13:00 – psychoedukacja
 • 13:30 obiad
 • 16:00– 16:50 – zajęcia popołudniowe lub filmoterapia (17:00 – 17:45 omówienie warsztatu filmowego)
 • 18:00 – podsumowanie dnia
 • 18:30 – kolacja


TV można oglądać w godz. 19:00 – 21:15.

PIĄTEK

 • 08:00 śniadanie
 • 09:00 – 09:30 – poranne refleksje z tekstem, samopoczucie
 • 09:45 – 11:00 – grup zadaniowa (prace pacjentów)
 • 11:10 – 12: 00 – wyjście po zakupy z terapeutą
 • 12:15 – 13:15 – psychoedukacja
 • 13:30 obiad
 • 16:15 – 17:15 – zajęcia popołudniowe / pierwszy i trzeci piątek spotkanie z grupą AA
 • 18:00 – podsumowanie dnia
 • 18:30 – kolacja


Po zakończeniu kolacji można oglądać TV do godz. 22:00.

SOBOTA

 • 09:00 śniadanie
 • 09:330 – 09:55 – poranne refleksje z tekstem, samopoczucie
 • 10:00 – 13:20 – odwiedziny (wyjście z odwiedzającymi poza teren Ośrodka tylko i wyłącznie za zgodą terapeuty prowadzącego / czas wolny dla osób, które nie maja odwiedzin
 • 13:30 obiad
 • 16:00 – 17:00 – zajęcia popołudniowe
 • 18:00 – podsumowanie dnia
 • 18:30 – kolacja


TV można oglądać od godziny 10:00 do 22:00 z przerwani na posiłki i zajęcia.

NIEDZIELA

 • 09:00 śniadanie
 • 09:330 – 09:55 – poranne refleksje z tekstem, samopoczucie
 • 10:00 – 13:20 – odwiedziny (wyjście z odwiedzającymi poza teren Ośrodka tylko i wyłącznie za zgodą terapeuty prowadzącego / czas wolny dla osób, które nie maja odwiedzin
 • 13:30 obiad
 • 15:00 – 18:00 –oglądanie i omówienie filmu terapeutycznego
 • 18:00 – podsumowanie dnia
 • 18:30 – kolacja


TV można oglądać od godziny 10:00 do 21:15 z przerwani na: posiłki, obejrzenie filmu terapeutycznego oraz podsumowanie dnia.

Godziny zajęć jak i ich tematyka mogą ulec zmianie.

 

UWAGA!!! Picie kawy jest możliwe tylko do godziny 18:00

Udział we wszystkich zajęciach (również w posiłkach) jest obowiązkowy. W sytuacjach wyjątkowych decyzje podejmuje terapeuta dyżurujący.

 

 • Godz. 19:00 – 20:30 możliwość korzystania z telefonów.
 • Godz. 19:00 – 20:30 korzystanie z własnych komputerów i internetu z wyjątkiem osób, którym to ograniczono ze względów terapeutycznych.
 • Picie kawy jest dozwolone w godzinach 6:30 – 18:00.
 • Można słuchać radia na siłowni, ale po zakończeniu ostatniej aktywności fizycznej należy je zwrócić do terapeuty, nie później niż do godz. 22:00.
 • Na posiłki i zajęcia należy przychodzić punktualnie, za spóźnienia mogą być wyznaczane kary. Jeżeli spóźnienia będą się powtarzały, może to skończyć się wypisem z Ośrodka.
 • Godz. 22:30 – 6:30 obowiązuje cisza nocna (w tych godzinach obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania budynku Ośrodka, a opuszczenie swoich pokoi możliwe jest tylko w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia).
 • Do godziny 22:00 należy zakończyć wszelkie zajęcia sportowe i rekreacyjne odbywające się na terenie ośrodka.
 • Podczas całego pobytu w ośrodku obowiązuje bezwzględny zakaz oglądania programów sportowych (zapis dotyczy hazardzistów).
 • Czas wolny między zajęciami oraz przed i po nich służy zagospodarowaniu go według własnych potrzeb, ale też wypełnieniu obowiązków wynikających z dyżurów porządkowych, jak i spotkaniem indywidualnym z terapeutą, gdy zostanie to z nim ustalone.
 • Palenie tytoniu i e-papierosów na terenie Ośrodka i w pokojach, poza PALARNIĄ jest surowo zabronione.

 

Nie stosowanie się do powyższych zaleceń jest jednoznaczne z łamaniem regulaminu terapii i skutkuje natychmiastowym wypisem.