Nasz ośrodek

 

Prywatny Ośrodek Odwykowy na Mazurach

 
Jest nam miło gościć Ciebie na naszej stronie. Zdajemy sobie sprawę, że nie znalazłeś się tu przypadkiem. Problemy, z którymi się borykasz, piętrzą się prawdopodobnie z dnia na dzień. W tym momencie stoisz pewnie przed podjęciem jednej z ważniejszych decyzji w swoim życiu. Zastanawiasz się, czy wyciągnąć rękę po pomoc i zaufać nam. Możemy Ci w tym momencie powiedzieć jedynie, że WARTO, a my zapewnimy Tobie możliwie najlepsze warunki do znalezienia wyjścia z trudnej sytuacji.

Nie znamy się osobiście, ale domyślamy się, że Ty lub ktoś Ci bliski ma problem z uzależnieniem. Zapewniamy Cię, że Twój problem potraktujemy indywidualnie, profesjonalnie i dostosujemy narzędzia terapeutyczne do Twoich potrzeb. Szeroki wachlarz możliwości naszego prywatnego Ośrodka Terapii Uzależnień daje szanse wszystkim na wyjście z impasu – nawet wówczas, gdy sytuacja wydaje się być bez wyjścia. Decyzja jednak zależy od Ciebie.

 

Kolejnym Twoim krokiem by dać sobie szansę na szczęśliwe życie, jest skontaktowanie się z nami. Możesz zadzwonić pod numer 535 434 202  lub wysłać e-mail na adres: biuro@sotstarejuchy.pl . Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24/h.

Moglibyśmy teraz pisać o niezliczonych atutach naszego prywatnego ośrodka odwykowego, o atmosferze jaka tu panuje, o malowniczym położeniu i licznych atrakcjach. Wiemy jednak z doświadczenia, że to wszytko jest ważne, ale nie najważniejsze. W pierwszej kolejności chcemy zająć się Twoim problemem i przekonani jesteśmy, że z każdym dniem współpracy z nami zauważysz i docenisz atuty naszego ośrodka odwykowego.

Nasz prywatny ośrodek odwykowy oferuje pomoc nie tylko pacjentom z okolicznych miast, takich jak Ełk, Giżycko, Mikołajki, Pisz, Mrągowo, Kętrzyn oraz Grajewo, ale również z większych miast, jak Olsztyn, Białystok, Suwałki, Warszawa, Elbląg, Gdańsk czy Gdynia. Nasza oferta skierowana jest do pacjentów z całej Polski oraz z zagranicy.

NASZA KADRA

Poznaj specjalistów, którzy pomagają pacjentom naszego ośrodka.

 

PLAN TERAPII

Kluczem do każdego skutecznego odwyku jest dopasowany do każdego pacjenta harmonogram

ROZKŁAD DNIA

Dla wszystkich, którzy chcą bliżej poznac funkcjonowanie naszej placówki.

REGULAMIN

Obowiązujące na terenie naszego ośrodka zasady i przepisy porządkowe.

Cele i misja naszego ośrodka


Prywatny ośrodek odwykowy świadczy usługi psychoterapeutyczne wszystkim uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz od hazardu i innych uzależnień behawioralnych. Oferta dodatkowa – warsztaty, spotkania edukacyjne, rozmowy małżeńskie lub rodzinne – obejmuje również odwykową pomoc terapeutyczną członkom rodzin osób uzależnionych.


Nasz prywatny ośrodek działa w oparciu o aktualną wiedzę w światowej psychoterapii i używa sprawdzonych technik terapeutycznych z uznaną oraz potwierdzoną skutecznością ich działania. Osoby nim kierujące dbają o jego prestiż i rekomendacje państwowych organizacji zajmujących się psychoterapią. Zapewniamy możliwość kontynuacji terapii uzależnień na poziomie pogłębionym.


Jako prowadzący prywatną placówkę odwykową kierujemy się zasadą pomocy wszystkim uzależnionym bez względu na wiek, pochodzenie, rasę, wyznanie czy preferencje seksualne, w zakresie oferowanych przez siebie usług terapeutycznych.
Stwarzamy optymalne warunki dla psychoterapii odwykowej w zakresie bezpieczeństwa, poszanowania godności człowieka, poczucia otrzymywania przez pacjenta profesjonalnej pomocy, jak i strony technicznej dotyczącej wyposażenia sal w odpowiednie pomoce terapeutyczne.


Kierownictwo prywatnego ośrodka odwykowego dba o stały rozwój personelu i stosowanych technik psychoterapii, a zatrudniony personel wykazuje determinację do takiego podejścia w pracy z pacjentem i samorozwoju.
Personel ośrodka odwykowego wnosi swój wkład w propagowanie i krzewienie wiedzy psychoterapeutycznej oraz bierze udział m.in. w konferencjach i odpowiednich szkoleniach tematycznych.


Personel naszego prywatnego ośrodka działa zgodnie kodeksem etyki swojego zawodu. Są to psychoterapeuci, lekarze i pielęgniarki działający zgodnie z kodeksem etyki Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Nasz prywatny obiekt nawiązuje współpracę z innymi podobnymi placówkami odwykowymi w obszarze merytorycznym, jakości świadczonych usług i profesjonalizmu świadczonych usług.