Leczenie narkomanii

i uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Przebieg terapii w ośrodku

 

Prowadzony przez nas ośrodek leczenia uzależnień, zajmuje się między innymi pomocą w wyjściu z nałogu. Dlatego też zajmujemy się między innymi przeprowadzaniem detoksykacji, na tyle na ile możliwe jest wykonanie tego zabiegu poza szpitalem. Podczas tego procesu towarzyszą nam lekarze, jak i odpowiedni specjaliści.

W zakres świadczonej przez nasz ośrodek odwykowy pomocy, wchodzi między innymi prywatne leczenie narkomanii. Rozumiemy, że wyjście z nałogu jest bardzo ciężkie i rozpoczęcie procesu terapeutycznego wymaga wprowadzenia drastycznych zmian w każdej sferze życia. Dlatego nasza kadra specjalistów uczy osoby uzależnione żyć na nowo, jak i funkcjonować w dotychczas zupełnie nieznany lub zapomniany sposób. Wychodzenie z uzależnienia od substancji psychoaktywnych jest szczególnie dużym wyzwaniem, zarówno dla osoby, która brała środki odrzucające, jak i jej najbliższych. Metody terapeutyczne dobierane są tak, aby prywatne leczenie uzależnienia od narkotyków wspierać na każdym etapie procesu.

 

Dowiedz się więcej o programie terapii

Towarzyszymy oraz motywujemy do życia w trzeźwości i czerpania z tego maksimum radości. Różnorodne zajęcia mają na celu ułatwić zmianę oraz osiągnąć poprawę jakości życia. Leczenie narkomanii przebiega w naszym ośrodku w przyjacielskiej atmosferze. Dbamy o to, aby osoby korzystające z naszej pomocy czuły się w naszej placówce jak w domu.

 

Prywatną terapię uzależnienia od narkotyków realizujemy w programie 8-tygodniowym. Istnieje możliwość również wydłużenia programu w ramach indywidualnych potrzeb pacjenta i wskazań terapeutycznych lub psychiatrycznych.

 

Metody leczenia

 

W naszym Ośrodku Leczenia Uzależnień nie eksperymentujemy na pacjentach.

Stosujemy sprawdzone i przebadane metody leczenia. Jednym z najistotniejszych elementów w efektywnym procesie zdrowienia jest dopasowany program do indywidualnych cech osobowości oraz fazy choroby osoby uzależnionej.

 

W naszym ośrodku uwzględniamy indywidualne potrzeby pacjenta w zakresie prowadzonej terapii i każdy pacjent, oprócz zajęć grupowych, ma osobistego terapeutę, z którym spotyka się na sesjach psychoterapii indywidualnej. Korzystamy z wieloletniego doświadczenia osób zdrowiejących, jak również najnowszych wyników badań dotyczących efektywności leczeniu osób uzależnionych oraz metod i technik terapeutycznych, co w rezultacie pozwala naszym pacjentom osiągnąć trzeźwość i satysfakcję z życia. Na podstawie naszych doświadczeń oraz kontaktu z osobami, które ukończyły terapię w naszym Ośrodku Terapii Uzależnień, możemy potwierdzić dużą skuteczność prowadzonych działań.

 

W pracy terapeutycznej integrujemy sprawdzone metody i techniki, do których należą:

 • autorski program terapii przygotowany przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem oraz profesjonalnymi kwalifikacjami,
 • sesje terapii indywidualnej,
 • terapia grupowa,
 • interwencja kryzysowa,
 • detoksykacja - w przypadkach braku zagrożenia życia i zdrowia,
 • wsparcie społeczne,
 • psychoterapia pogłębiona po terapii podstawowej,
 • wsparcie rodzin w konflikcie i pomoc w naprawie i odbudowaniu więzi,
 • metoda dialogu motywacyjnego,
 • spotkania grup wsparcia,
 • zajęcia zwiększające poczucia sprawczości a obniżające poziom lęku,
 • regularne konsultacje specjalistyczne,
 • warsztaty i treningi,
 • zajęcia socjoterapii,
 • zajęcia relaksacji,
 • zajęcia arteterapii.

 

Czym jest narkomania?

 

Narkomania jest zamiennie określana jako uzależnienie od środków psychoaktywnych czy też narkotyków.

 

Uzależnienie dotyczy zarówno stanu psychicznego jak i fizycznego wywoływanego zażywaniem różnego rodzaju substancji psychoaktywnych. W wyniku czego u osoby zażywającej występują patologiczne zachowania, które są zdecydowanie przeważające nad innymi dotychczas wykonywanymi aktywnościami. Do podstawowych zaniedbywanych aktywności należą obowiązki rodzinne, zawodowe, szkolne, jak również wiele innych podejmowanych wcześniej działań np. hobby.

 

Bardzo istotne jest to iż zażywane substancje, które uzależniają są również pochodzenia roślinnego np. marihuana.

 

 

Jakie są objawy uzależnienia od narkotyków?

 

Do jednych z najszybciej zauważalnych objawów postępującego uzależnienia należą zachodzące w zachowaniu zmiany oraz silna potrzeba zażywania substancji w celu uzyskania psychicznych, jak również fizycznych efektów stymulacji.

Uzależnienie traktowane jest jako choroba i w związku z powyższym wymaga specjalistycznej i wszechstronnej interwencji, zarówno medycznej, jak i terapeutycznej.

W wyniku regularnego stosowania substancji psychoaktywnych zaprzestanie brania powoduje zespół abstynencyjny. Jest to stan zarówno psychiczny jaki i fizyczny, na który składają się różne stany.

 

Niepokojący sygnał jest wówczas gdy wystąpią 3 objawy z poniższego zestawiania:

 • silne pragnienie przyjmowania narkotyku albo odczuwanie przymusu zażycia go,
 • trudności w kontrolowaniu zachowania związanego z przyjmowaniem substancji, jego zażycia, zaprzestania stosowania lub dawki,
 • fizyczne objawy stanu odstawienia. Każda z zażywanych substancji wywołuje inny efekt co w konsekwencji może powodować trochę inne objawy odstawienia (należą do nich między innymi: zwiększona potliwość, wymioty, bóle mięśni, dreszcze, świąd, ślinotok, bóle kości, napady złości, bezsenność, nieufność, zaburzenia koncentracji i uwagi, stany depresyjne, omamy, urojenia, depresja, zaburzenia potencji, jak również inne fizyczne oraz psychiczne dolegliwości),
 • zwiększona tolerancja czyli zażywanie coraz większych dawek aby uzyskać stan przyjemności,
 • zaniedbywanie innych źródeł przyjemności. Osoba traci zainteresowanie dotychczasowymi zainteresowaniami. Interesuje ją tylko i wyłącznie branie narkotyków. Przebywa głównie w środowisku osób używających substancji uzależniających,
 • przyjmowanie substancji pomimo odczuwani jej szkodliwości, jak również pomimo konsekwencji zewnętrznych związanych z ich zżywaniem,

 

Etapy uzależnienia od narkotyków, które wymagają wsparcia terapeutycznego:

 

I. Etap inicjacji dotyczy wszystkich osób, które chociaż raz spróbowały substancji psychoaktywnej

 

II. Etap eksperymentowania dotyczy osób, które nie poprzestały na jednorazowym lub kilkakrotnym spróbowaniu. W tej fazie osoba sprawdza, jak działa dany narkotyk. W tej fazie można już zaobserwować pewne zmiany w wyglądzie i zachowaniu, do których należą:

 • specyficzny, inny niż zwykle zapach ubrań i włosów,
 • nadmierne używanie perfum i dezodorantów,
 • zaczerwienione oczy,
 • rozszerzone źrenice,
 • przewlekły katar,
 • wyraźna ospałość lub nadpobudliwość.

 

III. Etap nadużywania, w którym osoba zaczyna zauważać negatywne konsekwencje swoich działań (np. problemy w szkole). Do objawów charakterystycznych w tej fazie należą

 • złe nastroje – zamykanie się w sobie, smutki-wydawałoby się-bez przyczyny,
 • agresywność, w tym agresja słowna,
 • zerwanie z dotychczasowymi zainteresowaniami,
 • pożyczanie pieniędzy, pierwsze kradzieże,
 • zaniedbywanie nawyków higienicznych,
 • pierwsze przedawkowania.

 

IV. Etap uzależniania oznacza powtarzające się używanie substancji, pomimo ryzyka szkodliwych lub niebezpiecznych zarówno społecznych, zawodowych psychicznyc jak i fizycznych konsekwencji. Uzależnienie oznacza kompulsywny wzorzec poszukiwania i używania substancji, pomimo groźnych konsekwencji. Objawy uzależnień od narkotyków w tej fazie to:

 • patologiczne kłamstwo,
 • chroniczny kaszel,
 • agresja wobec najbliższych z wybuchami wściekłości,
 • paranoje narkotyczne (urojenia- najczęściej prześladowcze, omamy),
 • zerowe poczucie własnej wartości,
 • kłopoty z policją.

 

Wyszczególnione etapy uzależnienia od narkotyków objawiają się poprzez następujące fazy:

 

Faza wstępna

 • Zażywanie narkotyków w celu uzyskania ulgi, redukcji napięcia, odprężenia się
 • Wzrost tolerancji na stosowaną substancję

 

Ostrzegawcza

 • Pojawienie się “przerw w życiorysie”
 • Coraz większa koncentracja na narkotykach
 • Zażywanie substancji psychoaktywnych po kryjomu
 • Zażywanie z chciwością (łapczywe)
 • Organizowanie okazji do zażywania narkotyków
 • Poczucie winy z powodu zażycia narkotyków
 • Unikanie rozmów na temat zażywania narkotyków

 

Krytyczna

 • Utrata kontroli nad zażywaniem narkotyków
 • Objawy głodu narkotykowego
 • Wyszukiwanie usprawiedliwień (system alibi) dla zażywania
 • Obwinianie otoczenia i reagowanie agresją na uwagi
 • Narzucanie sobie okresów abstynencji
 • Próby zmiany wzorca zażywania narkotyków (czasu, miejsca, rodzaju narkotyku)
 • Powtarzające się stany wyrzutów sumienia
 • Zaniedbywanie pracy, bliskich, przyjaciół
 • Wyraźne zawężenie zainteresowań
 • Tworzenie racjonalnych uzasadnień dla zażywania narkotyków
 • Koncentracja życia wokół zażywania
 • Gromadzenie zapasów narkotyków
 • Zaniedbywanie jedzenia (niedożywienie)
 • Osłabienie popędu seksualnego
 • Epizody zazdrości
 • Stałe uzupełnianie zażywanego narkotyku (m.in. zażywanie poranne)

 

Przewlekła

 • Okresy wielodniowego zażywani narkotyków (“ciągi")
 • Osłabienie zasad moralnych
 • Uszkodzenie myślenia i zdolności oceny
 • Zażywanie narkotyków o niewidomym składzie (niekonsumpcyjnych)
 • Spadek tolerancji na narkotyk
 • Wyraźne drżenia (tremor)
 • Lęki
 • Psychozy narkotykowe - ostre i przewlekłe
 • Poważne choroby somatyczne --> ZGON

 

Najpopularniejsze narkotyki/ środki psychoaktywne

 

Na podstawie najnowszych badań epidemiologicznych najpopularniejszymi zażywanymi narkotykami obecnie są:

 • kanabinole (marihuana),
 • syntetyczne kannabinoidy
 • amfetamina,
 • ecstasy,
 • dopalacze,
 • metamfetamina
 • kokaina,
 • heroina,
 • haszysz,
 • LSD,
 • grzyby halucynogenne,
 • inne rośliny halucynogenne.

 

Bardzo powszechne jest również stosowanie wielu różnych substancji psychoaktywnych, jak również łączenie substancji, które mają na celu uspokojenie z takimi, których działanie ma na celu pobudzenie. Taki sposób zażywania narkotyków wymaga niezwłocznego kontaktu z terapeutą oraz leczenia.

 

Potrzebujesz wsparcia w walce z nałogiem? Zadzwoń do nas: 535 434 202