Nadmierna senność - Hipersomnie

Ciągłe uczucie zmęczenia i brak energii to przypadłości, które utrudniają prowadzenie normalnego trybu życia. Nadmierna senność w ciągu dnia oraz długi, lecz niedający wystarczającego odpoczynku sen nocny mogą być objawem różnych chorób np. depresji, cukrzycy, infekcji bakteryjnej lub wirusowej, urazów głowy czy niedoczynności tarczycy. Równie często towarzyszom osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i hazardu oraz nadużywającym substancji mogących powodować zaburzenia snu, głównie środków odurzających

Osoby cierpiące na hipersomnię często zapadają w niekontrolowaną drzemkę w ciągu dnia, podczas codziennego wykonywania rutynowych czynności, takich jak jedzenie czy praca. Wśród pozostałych symptomów tej przypadłości wymienia się również: trudności z wybudzaniem się ze snu, kłopoty z pamięcią i koncentracją, uczucie lęku i niepokoju, rozdrażnienie i irytację, wolniejszą mowę niż zwykle oraz stopniową utratę zdolności do funkcjonowania w rodzinie, życiu społecznym i zawodowym. Nadmierna senność przekłada się na pogorszenie niemal każdej sfery życia człowieka.


Hipersomnie jako poważne zaburzenie snu

Do pierwotnych zaburzeń snu zalicza się narkolepsję oraz hipersomnię idiopatyczną. Pierwsze schorzenie objawia się porażeniem przysennym, niekontrolowanymi drzemkami w ciągu dnia, podczas których dochodzi do zwiotczenia mięśni oraz marzeniami sennymi w trakcie zasypiania i przy wybudzaniu. Drugie zaburzenie związane jest z problemami z oddychaniem w nocy i często idzie w parze z nadwagą oraz chrapaniem. Bezdech nocny, czyli powtarzające się epizody niedotlenienia, mogą z kolei przyczynić się do poważnych wypadków w pracy lub w trakcie jazdy samochodem, a nawet prowadzą do uszkodzenia tkanki mózgowej.
Hipersomnia wtórna występuje jednak częściej i jest następstwem innych chorób. Zwykle współtowarzyszy stanom depresyjnym, zaburzeniom psychicznym, zespołowi niespokojnych nóg, padaczce, udarowi mózgu czy uzależnieniom.

Proces leczenia należy rozpocząć od wyeliminowania schorzenia pierwotnego

0

Zostaw komentarz