Alkoholowy zespół abstynencyjny (AZA) – zasady leczenia i objawy

Wyjście z nałogu to ogromny wysiłek, na który można się zdobyć tylko przy dostatecznie silnej woli oraz wsparciu otoczenia. Należy pamiętać, że odstawienie nadużywanej substancji to dopiero początek tej trudnej drogi, a ludzki organizm potrzebuje niekiedy sporo czasu, aby wrócić na tory prawidłowego funkcjonowania. Czym objawia się alkoholowy zespół abstynencyjny i w jaki sposób możemy go leczyć?

 

Alkoholowy zespół abstynencyjny – objawy

 

AZA to szereg objawów psychopatologicznych oraz somatycznych, które mają ogromny wpływ na zdrowie i samopoczucie osoby uzależnionej. Jego przebieg różni się w zależności od tego, czy mamy do czynienia z AZA powikłanym czy niepowikłanym.

Odmiana niepowikłana może nieść ze sobą następujące skutki:

 • lęk i niepokój,
 • zaburzenia snu,
 • drażliwość,
 • potliwość,
 • nudności i wymioty,
 • drżenie dłoni, powiek, języka,
 • tachykardia,
 • halucynacje.

 

Ciężka, powikłana postać AZA może z kolei powodować:

 • objawy typowe dla majaczenia alkoholowego,
 • dezorientację,
 • znaczne pobudzenie psychoruchowe,
 • zaburzenia rytmu domowego,
 • napady padaczkowe,
 • Zespół Wernickego-Korsakowa (związany z niedoborem witaminy B1),
 • halucynozę alkoholową,
 • zaburzenia depresyjne i myśli samobójcze,
 • uszkodzenia poszczególnych organów (serca, jelit, żołądka, wątroby i innych).

 

Alkoholowy zespół abstynencyjny – leczenie

 

Sam zespół abstynencyjny, jeśli występuje w postaci mało nasilonej, nie wymaga leczenia jako takiego. Jest on bowiem tylko następstwem właściwego problemu – uzależnienia od substancji psychoaktywnej. Łagodzenie objawów AZA w warunkach domowych polega więc głównie na ograniczeniu abstynentowi wszelkich drażniących bodźców (światła, hałasu), wyrównaniu gospodarki wodno-elektrolitowej, stworzeniu odpowiednich warunków wypoczynku oraz zapewnieniu wsparcia psychologicznego i emocjonalnego.

 

W przypadku wystąpienia cięższych powikłań AZA w grę wchodzi leczenie na oddziale detoksykacyjnym, gdzie włączone zostają leki benzodiazepinowe o dzi

0

Zostaw komentarz